Aktuálně: SAFe® 6.0 Update Workshop

Společnost Scaled Agile Inc. představila 15. března 2023 velkou aktualizaci Scaled Agile Frameworku (SAFe®) na verzi SAFe 6.0. Jako vždy kolem velkých aktualizací i kolem verze SAFe 6.0 vzniká řada otázek, co je nového, jak novinky ovlivní jednotlivce týmy i organizace. Abychom přispěli pomocnou rukou, sestavili jsme 3-hodinový workshop, který shrnuje všechny podstatné novinky a vylepšení, která s sebou nová verze SAFe přináší. Jestliže se rozhodnete objednat si tento workshop jako in-house variantu, pomůžeme vám seznámit vaše SAFe experty se všemi novinkami. Podle vašich požadavků můžeme případně zvýšit intenzitu workshopu a rozšířit ho na celodenní workshop

„S potěšením oznamujeme, že SAFe 6.0 nabízí nejnovější a nejefektivnější lean-agile praktiky umožňující progresivním firmám dobřes se přizpůsobovat v dnešním světě rychle se měnících výzev a příležitostí.“

© Scaled Agile, Inc.

Díky našim zkušenostem z řady SAFe implementací v průběhu tohoto tříhodinového workshopu společně zhodnotíme, jaké praktické implikace mohou mít změny v nové verzi 6.0 metodického rámce SAFe a kde očekáváme jeho další rozvoj. Změny obsažené v nové verzi SAFe 6.0 lze rozdělit do šesti oblastí, které jsou také předmětem našeho workshopu:

  • posílení základů business agility
  • posílení autonomie týmů a vyjasnění odpovědností
  • akcelerace toku hodnoty
  • rozšíření business agility na celou firmu
  • budování budoucnosti s využitím AI, Big dat a cloudu
  • dodávání lepších výstupů díky měření a OKRs

Napište nám.