Naše služby

Naše služby, které posouvají vaši firmu vpřed.

Cílem jsou lepší výsledky vaší firmy

Při poskytování našich služeb přinášíme jiný pohled na implementaci agilních principů. Pohled, který zdůrazňuje, že implementace agilních principů není cíl, ale jen cesta k dosažení lepších business výsledků.

Školení

Svět kolem nás se mění stále rychleji. Musíme proto ve své firemní kultuře vytvořit prostor pro průběžné vzdělávání. Školení považujeme mimo jiné za prostor pro zamyšlení se, čerpání inspirace a chceme, aby se naši partneři moli inspirovat nejen našimi praktickými zkušenostmi, ale zejména zkušenostmi jiných firem z implementace agilních principů. Ty jsou konsolidovány a neustále doplňovány v metodickém rámci Scaled Agile Framework, který je z tohoto důvodu nejrozšířenějším zdrojem inspirace firem po celém svět. Zaměřujeme se proto na školení dle tohoto metodického rámce.

 • Celosvětově nejžádanější kurzy v oblasti lean-agile
 • Díky účasti v kurzech získáte respektovanou certifikaci
 • Moderní školící přístupy a nástroje
 • Školí zkušení praktici, kteří sdílí příklady z praxe
 • Živé online veřejné kurzy v zajímavých termínech
 • Firemní kurzy flexibilně přizpůsobujeme časovým potřebám
 • Kurzy na míru

Coaching

Jednou z velkých výzev agilních transformací je dosažení trvalé změny chování, která se stane součástí firemní kultury a nebude závislá na působení externích konzultantů. Pro dosažení takové změny je potřeba investovat do rozvoje zaměstnanců, jejich schopností aktivně využívat nové vzorce chování.

Víme, že budeme úspěšní, když budete úspěšní vy. Proto v rámci agile coachingu pomáháme jednotlivcům, týmům i programům rozvíjet schopnosti, nadšení a dobré základy potřebné pro efektivní dodávku v agilní organizaci. Jsme hrdí na to, že se při naší práci můžeme opírat o důveru podloženou reálnými výsledky.

 • Transformační coach
 • Coach agilního programu
 • Coach agilního týmu
 • Individuální coaching
 • Proaktivní coaching
 • Coaching on demand

Poradenství, workshopy

Pro řadu firem znamená adopce agilních principů a cesta k agilitě dlouhodobý proces. V průběhu tohoto procesu firmy realizují řadu kroků, přičemž jejich výčet i pořadí se typicky liší firma od firmy. Pomůžeme vám:

 • Zhodnotit stávající stav vašeho agilního týmu, programu či celé firmy
 • Doporučit další kroky, vytvořit roadmapu agilní transformace
 • Nastartovat nový agilní tým
 • Nastartovat nový agilní program
 • Připravit, organizovat a facilitovat PI Planning

Nebo s námi jen absolvujte interaktivní workshop, který přinese nejen inspiraci, ale i konkrétní akční kroky:

 • Agile briefing
 • OKR workshop
 • Value stream identification workshop
 • Value stream mapping workshop
 • LACE workshop
 • Agile team launch workshop
 • ART launch workshop

Napište nám.