Pořádáme workshopy

Pořádáme workshopy

vzdáleně | on-site | hybridně

Účastnit se skupinové diskuse ať už virtuálně nebo on-site je nesmírně hodnotné. Věnujte čas reflexi, získejte nezávislý pohled, buďte kreativní a uvažujte o alternativách dosahování vašich cílů, cílů vašich týmů či celé firmy

Pořádáme tyto workshopy in-house i public formou

ikona

Aktuálně: SAFe® 6.0 Update Workshop

Seznamte se s novinkami a změnami v nové verzi 6.0 metodického rámce SAFe a porozumějte, jak je efektivně využít pro svou firmu.

ikona

Agilní backlog s Epicy, Features a User Stories

Osvojte si účinnou a jednoduchou technikou pro vytváření položek backlogu.

ikona

Lean-Agile Center of Excellence

Lean-Agile Center of Excellence (LACE) je malý, dedikovaný tým leaderů a změnových agentů, který je odpovědný za provádění skutečné a udržitelné změny organizace založené na agilních principech. Zjistěte, jak takový tým etablovat a operovat.

ikona

Začínáme s Lean Portfolio Managementem

Tento workshop je navržen tak, aby pomohl změnovým agentům, kteří implementují LPM, připravit se na efektivní kick-off schůzku LPM.

ikona

SAFe® pro management

Workshop vysvětlí managementu agile i principy jeho škálování a představí metodický rámec SAFe jako zdroj best practices.

ikona

SAFe® Value Stream Mapping

Naučte se optimalizovat value stream (poskytujeme pouze in-house)

ikona

SAFe® workshop k identifikace value streamů a ARTs

Workshop představuje strukturovaný, osvědčený přístup ke spolupráci s klíčovými stakeholdery firmy při definování value streamů a ARTs.

ikona

Agile metriky aneb měřte podstatná fakta

Jaké agilní metriky používat a ve kterých situacích? Jak vytvořit dashboard, který bude nástrojem trvalého zlepšování? O tom všem budeme diskutovat v tomto workshopu.

ikona

Akcelerujte tok hodnoty

Naučte se aplikovat akcelerátory toku hodnoty v kontextu vaší organizace a dodávejte hodnotu zákazníkům rychleji

Mám zájem o workshop na míru.