Agilní backlog s Epicy, Features a User Stories

V rámci tohoto workshopu se naučíte kombinací teorie a skupinových cvičení psát Epicy, Features a User Stories, které efektivně komunikují potřeby vašich zákazníků. Naučíte se, jak vytvořit produktový backlog s Epicy, jak Epicy dělit na Features a dále na malé User Stories. To vše si vyzkoušíte v sérii cvičení na požadavcích z vlastní firmy.

Cíle workshopu

 • Porozumět co je a jak vytvořit Minimum Viable Product (MVP)
 • Seznámit se s hierarchití agilních požadavků – Epicy, Features a User Stories
 • Naučit se klíčové koncepty související s User Stories
  • Best practices pro psaní User Stories
  • Jak používat User Stories v agilním světě
  • Potenciální problémy související s psaním a používáním User Stories
 • Porozumět rozdílu mezi Akceptačními kritérii a Definition of Done

Agenda workshopu

 • Agilní manifesto a principy, hodnoty Scrum
 • Minimum Viable Product
 • Uživatelské role a persony
 • Epics, Features, User Stories
 • Enablery
 • Obchodní pravidla a nefunkční požadavky
 • Akceptační kritéria
 • Špatné Stories
 • Zdroje User Stories
 • Story mapping
 • Tasky
 • Definition of Ready a Definition of Done

Pro koho je workshop určen

 • Ti, kteří se aktivně účastní vývoje produktů/řešení pomocí Epiců, Features a User Stories, tedy Business Owners, Product Owners a Product Managers
 • Lidé, kteří spolupracují s vývojovými týmy (proxy zákazníci, management, zaměstnanci zabývající se souvisejícími procesy)

Vstupní předpoklady

Základní znalost agilních postupů, jako je Scrum, XP nebo SAFe®, je důležitá

Napište nám.