SAFe DevOps

Je vaším cílem zlepšit value proposition? Chcete porozumět tomu, jak funguje a jak zlepšovat continuous delivery pipeline s využitím přístupu DevOps? Pak je toto školení právě pro vás.

Milan Drbohlav

Školitel

20+

Absolventů

2+

Realizovaných školení

Popis kurzu

Zjistěte, jak eliminovat úzká místa a optimalizovat development value streamy tak, abyste zajistili trvalou on-demand dodávku prostřednictvím SAFe® Continuos Delivery Pipeline. Toto školení poskytuje komplexní přehled pro pochopení kompetencí DevOps potřebných k urychlení time-to-market prostřednictvím optimalizace toku hodnoty v rámci tzv. Continuous Delivery Pipeline. Účastníci zmapují současný development value stream od nápadu k nasazení do produkce a identifikují postupy, které odstraní úzká místa tohoto value streamu. V průběhu kurzu se seznámíte se všemi součástmi Continuous Delivery Pipeline, tedy Continous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deployment a Release on Deman. Budeme se také zabývat SAFe® přístupem k DevOps označovaným CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover), který pomáhá vytvářet kulturu sdílené odpovědnosti za celé spektrum dodávky řešení. Pomáhá harmonizovat lidi, procesy a technologie v celé organizaci tak, aby bylo dosaženo rychlejšího time-to-market.

SAFe® DevOps je certifikační kurz vytvořený společností Scaled Agile, Inc., který poskytujeme dle platných licenčních podmínek. Podívejte se na upoutávku ke kurzu od společnosti Scaled Agile, Inc.

Agenda kurzu

 • Úvod do DevOps
 • Popište svou Continuous Delivery Pipeline
 • Sladění s Continuous Requirement Engineering
 • Využití Continuous Integration pro zlepšení kvality
 • Zkrácení Time2Market pomocí Continuous Deployment
 • Rychlé generování business hodnoty pomocí Release on Demand
 • Převzetí odpovědnosti za celý proces Continuous Delivery Pipeline

Pro koho je kurz určen?

Z tohoto SAFe® školení budou mít prospěch následující jednotlivci:

 • Všichni členové Agile Release Trainu
 • Manažer vývoje, technický manažer
 • Configuration Manager, Release Manager
 • Manažer vývoje, vývojář, vývojář uživatelského rozhraní / UX
 • Architekt infrastruktury, systémový architekt
 • Produktový manažer, Product Owners
 • Správci systému, Správci databází, InfoSec
 • QA manažer, tester
 • Release Train Engineers, Scrum Masters

Pro účast na tomto kurzu není vyžadována žádná zvláštní kvalifikace. Všichni jsou vítáni, aby se zúčastnili kurzu bez předchozích zkušeností s DevOps nebo SAFe®.

Organizace online kurzu

Kurzem vás v online prostředí vždy živě provádí SAFe Practice Consultant (SPC) certifikovaný společností Scaled Agile, Inc.

Kurz je interaktivní, kombinuje oficiální SAFe® školící materiály, praktická cvičení a sdílení praktických zkušeností školitele s implementací SAFe® principů ve velkých firmách působících na území České republiky.

Jeden den před zahájením kurzu, vždy v podvečer v době od 17:15 do 18:00 pořádáme volitelnou informativní schůzku pro účastníky, kde je seznámíme s virtuálním prostředím, ve kterém se budeme v době kurzu společně pohybovat.

Certifikace

Volitelně můžete kurz zakoupit včetně možnosti složit certifikační zkoušku. Tato možnost v sobě zahrnuje:

 • jeden bezplatný pokus na složení certifikační zkoušky SAFe® DevOps ve lhůtě 30 kalendářních dní od absolvování kurzu
 • roční členství v SAFE® Studio (dříve nazývané SAFe® Community Platform) s řadou zajímavých vzdělávacích materiálů a komunitními fóry lidí zabývajících se implementací agilních přístupů ve velkých firmách
 • až 15 PDU (vzdělávací požadavky PMI pro prodloužení certifikací PMP, PgMP) a 15 SEU (vzdělávací požadavky kategorie C pro obnovu certifikace CSP u Scrum Alliance)

Podrobné informace k certifikační zkoušce získáte zde.

Všechny informace k obnově členství v SAFE® Studio získáte zde.

Přesné informace k získání Professional Development Units (PDU’s) získáte zde.

Otázky a odpovědi

Certifikační zkoušku je potřeba složit ve lhůtě 30 kalendářních dní od absolvování kurzu a to online, v prostředí SAFE® Studio.

Registraci k certifikační zkoušce pro Vás zajišťujeme my, přičemž využívám Vaše jméno a emailovou adresu, které zadáte při registraci na kurz. Registraci k certifikační zkoušce zpravidla provádíme poslední den kurzu.

Po úspěšném složení certifikační zkoušky bude certifikát připravený ke stažení ve Vašem profilu v SAFE® Studio.

Není. Certifikační zkoušku včetně ročního členství v SAFE® Studio je možné volitelně zakoupit ke kurzu.

Napište nám.