Začínáme s Lean Portfolio Managementem

Tento workshop je navržen tak, aby pomohl změnovým agentům, kteří implementují LPM, připravit se na efektivní kick-off schůzku LPM.

Cíle workshopu

Na konci tohoto workshopu budete moci:

  • Popsat plán implementace LPM členům týmu
  • Rozumět obvyklým výzvám spojeným s implementací LPM
  • Připravit se na kick-off schůzku LPM

Agenda workshopu

  • Úvod do implementace LPM
  • Příprava na kick-off schůzku LPM
  • Další kroky

Pro koho je workshop určen

  • Lídři změn
  • Agilní coachové
  • Členové APMO nebo LACE

Vstupní předpoklady

Všichni účastníci musí předem absolvovat kurz SAFe® 5 Lean Portfolio Management

Napište nám.