SAFe® workshop k identifikace value streamů a ARTs

Workshop představuje strukturovaný, osvědčený přístup ke spolupráci s klíčovými stakeholdery firmy při definování value streamů a ARTs. Facilitátor a klíčoví stakeholdeři firmy spolu v průběhu workshopu identifikují value streamy, agilní programy (Agile Release Train) sloužící k jejich obsluze a stanovují kroky vedoucí ke spuštění prvního ART. Workshop pomáhá klíčovým stakeholderům optimalizovat výsledný návrh tím, že zvažují požadavky na koordinaci, závislosti, rozdělení Epiců a dopad na případnou změnu organizace. Tento workshop často probíhá bezprostředně po kurzu Leading SAFe®, kterého se klíčoví stakeholdeři účastní.

Cíle workshopu

Po dokončení tohoto workshopu by účastníci měli:

  • Chápat důležitost value streamů pro trvalou dodávku hodnoty
  • Mít identifikovaná případná funkční sila ve firmě
  • Identifikovat value streamy a ARTs
  • Definovat další kroky pro přípravu spuštění prvního ART

Agenda workshopu

  • Důležitost value streamů pro trvalou dodávku hodnoty
  • Identifikace value streamů a ARTs
  • Optimalizace struktury ARTS na základě požadavků na koordinaci, závislostí, rozdělení Epiců a dopadu na případnou změnu organizace
  • Definování dalších kroků pro spuštění prvního ART

Pro koho je workshop určen

  • Vedoucí pracovníci, management
  • Členové LACE a další klíčoví změnoví agenti zodpovědní za  implementaci SAFe®

Vstupní předpoklady

Všichni účastníci se musí zúčastnit kurzu Leading SAFe®

Napište nám.