SAFe® Value Stream Mapping

Value streamy (hodnotové toky) se zlepšují identifikací a odstraňováním úzkých míst. Value Stream Mapping Workshop poskytuje strukturovanou metodu pro vizualizaci, měření a zlepšování výkonu Value Streamu. Workshop Stream Mapping workshop se zaměřuje na zlepšení výkonu pouze jednoho value streamu. Identifikuje na strategické úrovni jeho úzká místa a zpoždění mezi hlavními funkčními doménami.

Cíle workshopu

Po dokončení tohoto workshopu budou mít účastníci vytvořeno:

 • Podrobnou mapu aktuálního stavu value streamu a jeho stávajících výkonových metrik
 • Seznam hlavních úzkých míst ovlivňujících tok dodávek
 • Podrobný návrh budoucího stavu value streamu s předpokládanými, měřitelnými přínosy
 • Akční plán s identifikovanými odpovědnými osobami a položkami backlogu

Agenda workshopu

 • Mapování aktuálního stavu value streamu
 • Identifikace úzkých míst
 • Navrhování budoucího stavu
 • Vypracování akčního plánu pro implementaci zlepšení

Pro koho je workshop určen

 • Vedoucí pracovníci, management
 • Business Owners
 • Technické autority v rámci konkrétního value streamu
 • Release Train Engineers a agilní coachové
 • Změnoví agenti

Vstupní předpoklady

Před účastí na workshopu by se zájemci měli zúčastnit alespoň jednoho kurzu SAFe® (obvykle Leading SAFe®) a měli by mít za sebou alespoň jeden programový inkrement.

Je rovněž vhodné, aby zájemci měli za sebou účast na Workshopu k identifikace value streamů a ARTs.

Účastníci budou muset před účastí na tomto workshopu absolvovat e-learning a shromáždit hodnoty metrik konkrétního value streamu.

Napište nám.