Akcelerujte tok hodnoty

Firmy musí v současné době rychle reagovat na měnící se tržní prostředí. Cílem je tedy optimalizovat kroky vedoucí k vývoji nových vlastností řešení, tedy tok hodnoty ve firmě. Naučte se aplikovat akcelerátory toku hodnoty v kontextu vaší organizace a dodávejte hodnotu zákazníkům rychleji.

Agenda workshopu

 • Tok hodnoty v kontextu metodického rámce SAFe
 • Nástroje pro řízení toku hodnoty
 • Metriky toku hodnoty
 • Akcelerátory toku hodnoty
 • Aplikovatelnost jednotlivých akcelerátorů v kontextu účastníků workshopu
 • Jak se shodnout na zlepšení toku hodnoty
 • Jak zlepšení ovlivňují portfolio a value streamy

Pro koho je workshop určen

 • Vedoucí pracovníci, management
 • Business Owner, portfolio manager
 • RTE, Scrum Master
 • Členové agilních týmů a Agile Release Trains

Vstupní předpoklady

Tento workshop je navržený tak, aby byl využitelný různými typy uživatelů, zejména těch, kteří se ve svých organizacích inspirují metodickým rámcem SAFe. Je však vhodné, aby účastníci workshopu měli zkušenosti s realizací alespoň jednoho Planning intervalu (PI) a to v jakékoliv roli.

Napište nám.