Agile metriky aneb měřte podstatná fakta

Tento jednodenní workshop poskytne komplexní pohled na systém měření tak, jak je doporučován metodickým rámcem SAFe. Budeme zcela konkrétně mluvit o tom, jaké metriky na jaké úrovni organizace (tým, program portfolio) aplikovat. Účastníci budou mít příležitost tyto informace zvážit s ohledem na vlastní kontext a vyzkouší si navrhnout vyvážený dashboard s metrikami podporujícími trvalé zlepšování na všech úrovních organizace.

Agenda workshopu

 • Systém měření dle metodického rámce SAFe
 • Oblasti měření
  • Měření business outcomes
  • Měření toku hodnoty
  • Měření kompetence
 • Nástroje, které jsou k dispozici v rámci metodického rámce SAFe
 • Současné využití metrik v kontextu jednotlivých účastníků
 • Akcelerátory toku hodnoty a jak je využít

Pro koho je workshop určen

 • Vedoucí pracovníci, management
 • Business Owner, portfolio manager
 • RTE, Scrum Master
 • Členové agilních týmů a Agile Release Trains

Vstupní předpoklady

Tento workshop je navržený tak, aby byl využitelný různými typy uživatelů, zejména těch, kteří se ve svých organizacích inspirují metodickým rámcem SAFe. Je však vhodné, aby účastníci workshopu měli zkušenosti s realizací alespoň jednoho Planning intervalu (PI) a to v jakékoliv roli.

Napište nám.